Suolikkaalla.jpg

Suolikkaan korkeille kallioille johti polku uutta reittiä seuraillen, hyvänä sienivuonna löytää kanttarellia täältä kalloin päältä, niin eilenkin onnesti.

 

Ups%20%21.jpg

Ups, pilvi pudonnut järven pinnalle.

 

Rotkossa.jpg

Syvän kalliorotkon pohjalla virtaa pieni iloinen puro, tänne osuu harvoin aurinko ei  olla koskaan ennen osuttu sellaiseen aikaan päivästä paikalle. Molemmilta puolen puroa nousee jyrkät kalliot melkein pystyyn, minä kierrän puron sivua löytäen loivemman nousun ylös missä polku jatkuu kohti valkeista.