Kauppa reisulla houmattiin toisenlaiset koppalakit ja heidän auto.